Základní škola Josefa Bublíka Bánov Základní škola Josefa Bublíka Bánov
  • JAK DOPADLY PŘIJÍMAČKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY

    • 05. 06 2024
JAK DOPADLY PŘIJÍMAČKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY
JAK DOPADLY PŘIJÍMAČKY
ZŠ Bánov | jaro 2024
- - - - - - - - - - - - -
Tento školní rok byl pro deváťáky a jejich rodiče náročnější než jiné předchozí. Připravovali se samozřejmě na přechod na střední školu a s tím spojené přijímací zkoušky, ale také se změnil způsob podávání přihlášek a počet podaných přihlášek. Velkým strašákem byl i přetlak počtu přihlášených, vzhledem k populačně silnému ročníku.
Jsme rádi, že jako škola můžeme konstatovat, že se všech 42 deváťáků dostalo na střední školu již v prvním kole! Gratulujeme našim žákům, jejich rodičům a učitelům.
Na gymnázia bylo přijato 11 žáků, na střední odborné školy do oboru s maturitou 20 žáků a s výučním listem 11 žáků.
Letos si žáci museli určit i prioritu škol. Na svoji školu zvolenou jako první v pořadí priorit se dostalo hned 30 žáků, na školu s prioritou dva 6 žáků a s prioritou tři 6 žáků.
Gratulujeme také dvěma žákům z 5. ročníku, kteří se dostali na osmileté gymnázium.
text:
Mgr. Michaela Vystrčilová, výchovná poradkyně
Mgr. Vlastimil Ondra, ředitel školy
foto: Vlastimil Ondra