Základní škola Josefa Bublíka Bánov Základní škola Josefa Bublíka Bánov
  • ŠKOLNÍ DRUŽINA

Ve školním roce 2023/2024 jsou otevřena 2. oddělení školní družiny pro 1. – 3. třídu ZŠ. V případě velkého zájmu můžeme dětem a rodičům ze 3. - 5. třídy nabídnout pobyt ve Školním klubu ZŠ Bánov. Od 5. 9. 2023 zahajujeme pravidelný provoz ranní družiny v čase 6:45 - 7:30. Do ranní družiny je nutné se přihlásit zvlášť.

1. oddělení - přízemí (DOLNÍ DRUŽINA)
vychovatelka Jitka Vítková tel. 725 961 752

2. oddělení - 1. patro (HORNÍ DRUŽINA)
vychovatelka Iva Vítková tel. 725 859 527

Provoz školní družiny je od konce vyučování do 15.45 hodin.

K vyzvednutí dětí slouží zvonek u hlavního vchodu.

Úplata za školní družinu:
- výše úplaty za školní družinu činí 100,- Kč měsíčně
- úplata je hrazena jedenkrát za rok částkou 1000,- Kč složenkou nebo bankovním převodem na účet školy
- splatnost úplaty je do 30. 9. nového školního roku


Charakteristika Školní družiny ZŠ Bánov

Školní družina ZŠ Bánov (dále jen ŠD) realizuje výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost mimo vyučování.

Činnosti probíhají formou pravidelných, průběžných a příležitostných aktivit z oblasti vzdělávací, odpočinkové, rekreační a zájmové činnosti.

Pravidelné činnosti jsou dány každodenním zaměstnáním oddělení dle týdenní skladby zaměstnání.

Průběžné činnosti jsou tvořeny spontánními aktivitami dětí – při činnostech odpočinkových,

rekreačních a při pohybu venku nechat dětem prostor k individuálnímu výběru her.

Příležitostné činnosti jsou činnosti, překračující rámec jednoho oddělení (vánoční besídka, vánoční dílna a jarmark, výrobky pro budoucí prvňáčky, …).

Práce ŠD je zcela samostatnou oblastí výchovně vzdělávací činnosti a řídí se specifickými pravidly pedagogiky volného času.