Základní škola Josefa Bublíka Bánov Základní škola Josefa Bublíka Bánov
  • Kdo využije výchovné poradenství

Poradenská činnost pro žáky, rodiče i učitele
Výchovný poradce: Mgr. Radek Masař e-mail: radek.masar@zsbanov.cz

Poradenská činnost je zaměřena na:

1. péči o děti se specifickými poruchami učení
2. péči o děti zdravotně znevýhodněné
3. péči o děti s poruchami chování
4. poskytování informací z oblasti kariérového poradenství
5. spolupráci s poradenskými zařízeními:

Pedagogicko-psychologická poradna Uh. Hradiště, Uh. Brod
Speciálně pedagogické centrum Zlín
Středisko výchovné péče Help Uh. Hradiště
Informační a poradenské středisko ÚP Uh. Hradiště