Základní škola Josefa Bublíka Bánov Základní škola Josefa Bublíka Bánov
  • PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ na střední školy

    • 17. 03 2021
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ na střední školy

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
nové termíny platné od 15. 3. 2021
pro obory bez talentové zkoušky


Vydání zápisového lístku základní školou se prodlužuje do 30. 4. 2021

Termíny příjímacích zkoušek jsou stanoveny:

3. 5. 2021– 1. termín jednotné zkoušky (ČJ, Ma - platí pro čtyřleté maturitní obory)

4. 5. 2021– 2. termín jednotné zkoušky (ČJ, Ma - platí pro čtyřleté maturitní obory)

 

5. 5. 2021 - 1. termín jednotné zkoušky (ČJ, Ma - platí pro osmiletá gymnázia)

6. 5. 2021 - 2. termín jednotné zkoušky (ČJ, Ma - platí pro osmiletá gymnázia)

Náhradní termín příjímacích zkoušek 2. a 3. 6. 2021 – platí pro žáky, kteří se kvůli závažným důvodům nemohli zúčastnit řádného termínu v dubnu (nutno se předem omluvit a doložit – např. lékařské potvrzení)

Pokud je ředitelem střední školy vyhlášena školní přijímací zkouška, pak do 9. 4. 2021 zveřejní ředitel její termín na webu školy. Termíny mohou být od 3. do 19. 5. 2021

Ředitelé středních škol zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 19. 5. 2021 v případě náhradního termínu přijímacích zkoušek 14. 6. 2021.