Základní škola Josefa Bublíka Bánov Základní škola Josefa Bublíka Bánov
  • učitelé 2020/2021

Vedení školy
 Mgr. Jiří Suchý, ředitel školy  jiri.suchy@zsbanov.cz
 Mgr. Vlastimil Ondra, zástupce ředitele  vlastimil.ondra@zsbanov.cz

Učitelský sbor 
 Mgr. Lenka Borovská, třídní uč. 1. A  lenka.borovska@zsbanov.cz
 Mgr. Petra Procházková, třídní uč. 2. A  petra.prochazkova@zsbanov.cz
 Mgr. Romana Münsterová, třídní uč. 3. A  romana.munsterova@zsbanov.cz
 Mgr. Michaela Vystrčilová, třídní uč. 4. A  michaela.vystrcilova@zsbanov.cz
 Mgr. Marie Gajdůšková, třídní uč. 5. A  marie.gajduskova@zsbanov.cz

 Mgr. et Ing. Veronika Gregárková, třídní uč. 6. A  veronika.gregarkova@zsbanov.cz
 Mgr. Lenka Švehlíková, třídní uč. 6. B  lenka.svehlikova@zsbanov.cz
 Mgr. Miroslav Gazdík, třídní uč. 7. A  miroslav.gazdik@zsbanov.cz
 Mgr. Hana Boráková, třídní uč. 7. B  hana.borakova@zsbanov.cz
 Mgr. Martina Pavlíčková, třídní uč. 8. A, metodik prevence  martina.pavlickova@zsbanov.cz
 Mgr. Petra Kočendová, třídní uč. 8. B  petra.kocendova@zsbanov.cz
 Mgr. Ivana Mačková, třídní uč. 9. A, ICT koordinátor  ivana.mackova@zsbanov.cz
 Ing. Jana Borýsková, třídní uč. 9. B  jana.boryskova@zsbanov.cz

 Mgr. Radek Masař, netřídní uč., vých. poradce  radek.masar@zsbanov.cz
 Mgr. Helena Urbánková, netřídní uč.  helena.urbankova@zsbanov.cz
 Mgr. Jana Herberková, netřídní uč.  jana.herberkova@zsbanov.cz
 Mgr. Gabriela Vávrová, netřídní uč.  gabriela.vavrova@zsbanov.cz
 Libuše Baránková, asistentka  libuse.barankova@zsbanov.cz

Školní družina 
 Jitka Vítková, vychovatelka ŠD  jitka.vitkova@zsbanov.cz
 Iva Vítková, vychovatelka ŠD  iva.vitkova@zsbanov.cz

Školní klub 
 Eva Chovancová, vychovatelka  eva.chovancova@zsbanov.cz