Základní škola Josefa Bublíka Bánov Základní škola Josefa Bublíka Bánov
  • ELEKTRONICKÁ REGISTRACE A PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU DO PRVNÍ TŘÍDY 2023/2024

    • 22. 02 2023
ELEKTRONICKÁ REGISTRACE A PŘIHLÁŠKA K ZÁPISU DO PRVNÍ TŘÍDY 2023/2024

Vážení rodiče,

přihlaste své dítě k zápisu do 1. ročníku školního roku 2023/2024 přes on-line formulář, který bude zpřístupněn v rozmezí od 23. 2. 2023 do 22. 3. 2023 pod tímto odkazem:
https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsbanov/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=41454

Po vyplnění elektronické registrace Vám přijde e-mail s informacemi o zápisu a také s přílohou ŽÁDOST O PŘIJETÍ.
ŽÁDOST O PŘIJETÍ si, prosím, otevřete, doplňte údaje, stáhněte, vytiskněte, podepište, naskenujte a doručte elektronicky na adresu info@zsbanov.cz (v případě, že vlastníte digitální certifikát – elektronický podpis, můžete žádost podepsat elektronicky). Pokud máte zřízenu datovou schránku můžete žádost doručit do datové schránky školy: vqjmnbe. Žádost můžete doručit i poštou na adresu školy, případně vhodit do schránky u bočního vchodu.

Pokud budete v elektronické registraci žádat o odklad, zobrazí se v potvrzujícím e-mailu i  odkaz na ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY. Naložte s tímto dokumentem stejně, jako je uvedeno výše.

Vlastní zápis s dětmi proběhne ve středu 5. dubna 2023 ve 14.00 v budově školy.
Na setkání, které zahájíme v sále školy, si přineste, prosím, občanský průkaz a rodný list dítěte.

Na zápisový pohovor bude budoucí prvňáček odveden s ostatními dětmi do školní třídy, kde bude kreslit a povídat si s paní učitelkami. Pro větší jistotu budoucího prvňáčka doporučujeme mu vzít pastelky a nůžky, na které je zvyklý. Pro jeho větší pohodlí i přezůvky. Zápis většinou trvá přibližně hodinu. Své dítě budete moci u zápisu vidět, vyfotografovat či natočit v jeho poslední části.

S pozdravem

Mgr. Vlastimil Ondra
ředitel školy