Ke stažení


INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY:

Jaké dokumenty potřebují rodiče k zápisu 2016

Organizace zápisu 2016

Pozvání do školy pro děti 2016 (prosíme, přečtěte jim ho :)


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad povinné šk. docházky


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
doporučujeme rodičům ke čtení:

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (materiál MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ)

Kuliferdovo desatero pro rodiče dětí předškolního věku (materiál RAABE)