Pedagogičtí pracovníci školy 2018/2019

     Vedení školy
 Mgr. Jiří Suchý, ředitel školy   jiri.suchy@zsbanov.cz
 Mgr. Vlastimil Ondra, zástupce ředitele   vlastimil.ondra@zsbanov.cz

     Učitelský sbor
 Mgr. Romana Münsterová, třídní uč. 1. A   romana.munsterova@zsbanov.cz
 Mgr. Michaela Vystrčilová, třídní uč. 2. A   michaela.vystrcilova@zsbanov.cz
 Mgr. Lenka Borovská, třídní uč. 3. A   lenka.borovska@zsbanov.cz
 Mgr. Jitka Malá, třídní uč. 4. A   jitka.mala@zsbanov.cz
 Mgr. Marie Krauseová, třídní uč. 5. A   marie.krauseova@zsbanov.cz

 Mgr. Martina Pavlíčková, třídní uč. 6. A, metodik prevence   martina.pavlickova@zsbanov.cz
 Mgr. Petra Kočendová, třídní uč. 6. B   petra.kocendova@zsbanov.cz
 Mgr. Ivana Mačková, třídní uč. 7. A, ICT koordinátor   ivana.mackova@zsbanov.cz
 Ing. Jana Borýsková, třídní uč. 7. B   jana.boryskova@zsbanov.cz
 Mgr. Radek Masař, třídní uč. 8. A   radek.masar@zsbanov.cz
 Mgr. Lenka Švehlíková, třídní uč. 8. B   lenka.svehlikova@zsbanov.cz
 Mgr. Miroslav Gazdík, třídní uč. 9. A   miroslav.gazdik@zsbanov.cz

 Mgr. Zdeňka Suchá, netřídní uč., vých. poradkyně   zdenka.sucha@zsbanov.cz
 Mgr. Helena Urbánková, netřídní uč.   helena.urbankova@zsbanov.cz
 Mgr. Jana Herberková, netřídní uč.   jana.herberkova@zsbanov.cz
 Mgr. Hana Boráková, netřídní uč.   hana.borakova@zsbanov.cz
 Ing. Pavel Beníček, netřídní uč.   pavel.benicek@zsbanov.cz
 Libuše Baránková, asistentka   libuse.barankova@zsbanov.cz

     Školní družina
 Jitka Vítková, vychovatelka ŠD   jitka.vitkova@zsbanov.cz
  Iva Vítková, vychovatelka ŠD   iva.vitkova@zsbanov.cz

     Školní klub
 Eva Chovancová, vychovatelka   eva.chovancova@zsbanov.cz