KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY


Školní rok 2017/2018
Rozpočet KRPŠ - šk. rok 2017/2018

Školní rok 2016/2017
Rozpočet KRPŠ - šk. rok 2016/2017
Vánoční dílna - výdaje
Vánoční dílna - příjmy Příspěvky žáků do KRPŠ - šk. rok 2016/2017
Čerpání financí z KRPŠ - šk. rok 2016/2017

Školní rok 2015/2016
Rozpočet KRPŠ - šk. rok 2015/2016
Vánoční dílna - výdaje
Vánoční dílna - příjmy
Příspěvky žáků do KRPŠ - šk. rok 2015/2016
Čerpání financí z KRPŠ - šk. rok 2015/2016

Školní rok 2014/2015
Rozpočet KRPŠ - šk. rok 2014/2015
Vánoční dílna - výdaje
Vánoční dílna - příjmy
Ples 2015
Čerpání financí z KRPŠ - šk. rok 2014/2015

Školní rok 2013/2014
Rozpočet KRPŠ - šk. rok 2013/2014
Vánoční dílna - výdaje
Vánoční dílna - příjmy
Ples 2014
Čerpání financí z KRPŠ - šk. rok 2013/2014

Školní rok 2012/2013
Rozpočet KRPŠ - šk. rok 2012/2013
Vánoční dílna - výdaje
Vánoční dílna - příjmy
Ples 2013
Čerpání financí z KRPŠ - šk. rok 2012/2013

Školní rok 2011/2012
Rozpočet KRPŠ - šk. rok 2011/2012
Vánoční dílna - výdaje
Vánoční dílna - příjmy
Ples 2012 - výdaje
Ples 2012 - příjmy
Ples 2012 - zisk
Čerpání financí z KRPŠ - šk. rok 2011/2012

Školní rok 2010/2011
Rozpočet 2010/11
Ples 2011
Čerpání financí z KRPŠ - šk. rok 2010/2011